Triệu Minh Hải

1984 Việt Nam Tiểu sử

Triệu Minh Hải

1984

Họa Sĩ Triệu Minh Hải


Tiểu sử

Phân dạng

Tôi luôn mãi băn khoăn bởi những điều đơn giản. Chúng có thật sự đơn giản như vẻ bên ngoài( cái mà ta nhận biết được) hay không ? Khi số lượng những đơn nguyên bùng nổ nó tạo ra những thực thể động, cái mà ta không thể có một sự mô tả đầy đủ bằng ngôn từ. Tôi chẳng thể nào chạm được vào thực tại - Với tôi cái đó là giả tưởng.

Tác phẩm tiếp theo
Thong ke