NGUYỄN THUÝ HẰNG

Việt Nam Tiểu sử

NGUYỄN THUÝ HẰNG

Triển lãm cá nhân
 • 2019    Khi Sương mờ, lúc Khí tan - Điêu khắc ta than của Nguyễn Thuý Hằng, Vin gallery, Tp Hồ Chí Minh.

 • 2017    Lịch sử cuộc Viễn du: cát trong tai tôi, trôi dạt thế giới, The Factory Contemporary Arts Centre,Tp. Hồ Chí Minh.

 • 2015   Những chiến binh, Điêu khắc sắp đặt, hỗ trợ bởi CDEF – ĐSQ Đan Mạch và Post Vidai, Saigon Domaine, Tp. Hồ Chí Minh.

 • 2009    Một bọn - Điêu khắc ta thán của Nguyễn Thuý Hằng, Tadioto Gallery, Hà Nội.

 • 2008    Một bọn, Viet Art Centre, Hà Nội.Giải thưởng/Tài trợ
 • 2010 - 2014:  Những chiến binh, điêu khắc, tài trợ bởi Quỹ phát triển và trao đổi Văn hoá, ĐSQ Đan Mạch.

 • 2013   

  • Erasable, Múa đương đại, nghệ thuật thị giác, tài trợ bởi Quỹ phát triển và Văn hoá, ĐSQ Đan Mạch.

  • Kẻ bộ hành, triển lãm nhóm, tài trợ bởi Hội đồng Anh. • 2006    Chương trình tài trợ nghệ thuật trẻ của thành phố Melbourne, Úc.


Tiểu sử

Tôi đã thực hiện tác phẩm này trong gần bốn năm. Chỉ vì muốn thử sống cùng với chúng, ngày qua ngày. Chúng song hành bền bỉ, cùng tôi trải qua những biến cố cá nhân.

Chúng đến từ sắt, vải và bột màu. Phơi dưới nắng mưa
Chúng hình thành rải rác, rời rạc.
Tôi muốn cùng chúng vào rừng sâu, nơi sông hồ.
Đặt vào một nơi nào rất đông đúc. Trên mái nhà. Một xà-lan kéo dọc sông Để thấy rõ hơn về,

Tha hương. Mất mát. Cuộc viễn chinh. 

Rồi để chúng tự phân hủy theo thời gian.

Nguyễn Thuý Hằng - Những Chiến Binh

Nguyễn Thuý Hằng - Những ngày dài

Nguyễn Thuý Hằng - Muối
Tác phẩm tiếp theo
Thong ke